Huvudstadens Junior Open

Bana:  Riksten
Tävlingsdatum:         17/6-17 och 18/6-17
Sista anmälningsdag: 2013-06-17
Inspel: Fritt inspel för inlottad spelare 2017-06-16. Möjlighet kan finnas att göra inspel vid annan tidpunkt. Kontakta klubbens bokningscentral för bokning, 0770-22 00 22
Max antal spelare: 144
Hcp:  Pojkar 8,0 Flickor 15,0
Ev. utlottning: 
Antal hål: 36 hål (18+18) 
Anmälningsavgift: 500:-- inkl. fria rangebollar
Anmälan:  www.golf.se
Anmälan utländska spelare:  Genom mail till tävlingsledaren
Återbud: Efter anmälningstidens utgång godtas ingen avanmälan utan bedömningskriteriet är då återbud och deltagaren skall betala anmälningsavgift. Avgiften faktureras spelarens hemmaklubb. Återbud kan endast lämnas till TL via SMS eller e-post.
Hemsida:   www.huvudstadensgolfklubb.se
Tel. kansli: 
Tävlingssamordnare: Jan Rosing
Tel: 070-818 88 81
Mail: jan.rosing@telia.com 
Tävlingsledare: Mathias Kock
Tel: 070-913 48 73
Mail: Mathias.kock@huvudstadensgolfklubb.se

Partners

Länkar